Vedení v posilovně

Vedení v posilovně

  • technické provedení cviků
  • trénink pro začátečníky
  • vedení při zdravotních potížích (deformity páteře, bolestivé stavy poúrazové, pooperační stavy)
  • rekondiční cvičení