Skolióza

Terapie skolióz

Skolióza je stranové zakřivení páteře v rozsahu jedenácti a více stupňů (podle definice The Skoliosis Research Society). Skolióza se dělí na strukturální a nestrukturální – funkční. Idiopatická skolióza má ze všech strukturálních typů deformit páteře ve frontální rovině na svědomí zhruba 65% případů strukturálních změn. Idiopatická skolióza ohrožuje pacienta v průběhu kosterního růstu a někdy i po jeho ukončení. Velmi  důležitá je tedy včasná a přesná diagnostika, která určí postup a vlastní efekt léčby. Příčina vzniku není přesně známá. Léčba je symptotická, důležité je zastavit zhoršování zakřivení. Při včasné diagnóze a zahájení vhodné a přesně cílené terapie je možné zabránit progresi (zhoršování) křivky a předejít komplikacím pokročilé skoliózy (kosmetická vada, bolesti zad, deformace hrudníku, srdečně plicní obtíže, negativní sebehodnocení, omezená možnost zaměstnání, společenská izolace…).

 

Režimová opatření

Při jakémkoliv způsobu léčby je důležitý dostatek pohybu. jako nevhodné se jeví dlouhodobé statické zatížení a jednostranné zatížení podporující patologické (špatné) držení těla.  
   • do 20° sledování a rehabilitace
   • 20° – 40° léčba korzetem a rehabilitace
   • nad 40° indikace k operačnímu řešení
  Rehabilitace je doporučována jako součást léčby a snaží se ovlivnit vývoj křivky.
   • kodiční cvičení se zaměřením na držení těla a posílení svalových skupin
   • Vojtova metoda
   • Klappovo lezení
   • metoda Schrottové
   • koncept ASC
           

Použito z: Rehabilitace v klinické praxi; Kolař, P. et.al.; Praha Galén 2009 Léčení deformit páteře; Vlach, O.; Praha Avicentrum 1986