Publikace

 

Publikace:

Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii;

R. Chaloupka kolektiv autorů, ISBN: 80 – 7013 – 375 – 9, Institu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno2003

Komplexní ošetřování instability kolenního kloubu a chrupavčitého defektu tibie pomocí kultivovaných chondrocitů a fyzioterapie;

P. Vališ, R. Chaloupka, M Krbec, I. Müller, J. Adler, J. Pátková, Eurorehab 1, 2004, str. 9 – 12

Artroskopická přední instabilita ramene a fyzioterapie;

P. Vališ, M. Repko, R. Chaloupka, M Krbec, P Messner, I. Müller, J. Pátková, S. Rosprymová, Eurorehab 1 – 2, 2006, str. 5-8.

Neuromuskulární deformity páteře;

M. Repko et al., ISBN:978 -80 -7262 -536 -9, Galén, Praha 2008

Přednášky:

  • Prevence poškození pohybového aparátu u plavců( J. Motyčka, J. Pátková) 2001
  • Idiopatická skolióza( J. Pátková, S. Rosprymová) 2002
  • Rehabilitace pacientů s idiopatickou skoliózou, léčených trupovou ortézou( J. Pátková) 2002
  • Pooperační fyzioterapie ramenního kloubu( J. Pátková) 2004
  • Kazuistika pacienta po operaci TEP lokte( J. Burianová, J. Pátková) 2005