Publikace

Publikace:

  •                Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii; Richarda Chaloupka kolektiv autorů, ISBN: 80 – 7013 – 375 – 9, Institu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno2003
  •                Komplexní ošetřování instability kolenního kloubu a chrupavčitého defektu tibie pomocí kultivovaných chondrocitů a fyzioterapie; Vališ Petr, R. Chaloupka, M Krbec, I. Müller,J. Adler, J. Pátková, Eurorehab 1 ,2004, str. 9 – 12
  •                Artroskopická přední instabilita ramene a fyzioterapie; Petr Vališ, M. Repko, R. Chaloupka, M Krbec, P Messner, I. Müller, J. Pátková, S. Rosprymová,Eurorehab  1 – 2, 2006, str. 5-8.
  •                Neuromuskulární deformity páteře ; Martin Repko et al., ISBN:978 -80 -7262 -536 -9, Galén, Praha 2008

Přednášky:

  • Prevence poškození pohybového aparátu u plavců (J. Motyčka, J. Pátková) 2001
  • Idiopatická skolióza (J. Pátková, S. Rosprymová) 2002
  • Rehabilitace pacientů s idiopatickou skoliózou, léčených trupovou ortézou (J. Pátková) 2002
  • Pooperační fyzioterapie ramenního kloubu (J. Pátková) 2004
  • Kazuistika pacienta po operaci TEP lokte, (J. Burianová, J. Pátková)2005