Aktivní segmentální cetrace

‘Poloha předchází pohyb jako stín’

Dr. Pavel Švejcar, Léčba idiopatické skoliózy metodou ASC, školící akce Brno 2008
technika vhodná pro:
 • VDT
 • skoliotické držení
 • skoliózy a skoliózy léčené korzetem
 • M. Scheuerman
 • vhodné i jako předoperační příprava před operací skoliózy (zlepšení dechových funkcí, aktivace svalového systému, rychlejší vertikalizace- vstávání a chůze po operaci, celkově lepší kodice)
 • pro jedince, kteří měli v mládí diagnostikovanou skoliozu a v pozdějším věku mají potíže – bolesti zad…
Aktivní segmentální centrace ovlivňuje patologické pohybové stereotypy, zmírňuje nebo zabraňuje progresi křivky a u lehkých křivek je schopna snížit zakřivení.Při léčbě ortézami je tato technika nedílnou součástí léčby a pomáhá tak odstraňovat její negativní stránky. Je vhodná i v předoperační a pooperační fázi léčení. Cvičení probíhá formou postupného naučení techniky a následné samostatné cvičení (autoterapie), využití techniky při denních činnostech a při pohybových aktivitách a sportu.

Koncepty ASC (Aktivní Segmentální Centrace)

 • Posílení auto korekčních mechanismů
 • Omezení vnitřní deformační síly (terapie ASC ve smyslu vyrovnání koordinační asymetrie)
 • Vytvoření a sumování vnitřní korekční síly (cílená terapie ASC na nejslabší článek postury)
 • Auto terapie

Přínosy konceptu

 • Relativní význam v diagnostice aktuálního stavu pacienta
 • Přesnější zacílení terapeutického účinku na příčinu poruchy
 • Možnost snížit cvičební zátěž pacienta při zachování léčebného účinku
 • Dlouhé doznívání léčebného efektu cvičení – 10-15 min celkového cvičení
ukázky cvičení s použitím ASC si můžete, spolu s výsledky terapie, prohlédnout v ukázkách z průběhu cvičení.